Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest status Pożyczkobiorcy?

To osoba, która odpowiada niżej wymienionym wymaganiom:
• Osoba jest obywatelem Polski, posiadającym numer PESEL oraz polski dowód osobisty.
• Osoba w przedziale wiekowym od 21 lat do 65 lat.
• Osoba nie posiadająca niepokrytych długów.
• Osoba posiadająca porządną historię spłat wcześniej udzielanych pożyczek.
• Osoba posiadająca stałe dochody

2. Czy jest potrzebny zastaw lub poręczenie na otrzymanie Pożyczki?

Do otrzymania Pożyczki zastaw czy poręczenie nie jest potrzebne.

3. Jaka jest jednorazowa opłata Potwierdzająca Rejestrację w systemie www.eksprespozyczka.pl?

Jednorazowa opłata Potwierdzająca Rejestrację w Internecie wynosi 0,01 zł.

4. W jaki sposób można wybrać warunki kredytu w systemie www.eksprespozyczka.pl?

Logując się do sfery użytkownika na stronie internetowej www.eksprespozyczka.pl. można wybrać Warunki Pożyczki oraz znaleźć inną potrzebną informację.

5. W jaki sposób otrzymać Pożyczkę drogą Internetową?

Dla otrzymania Pożyczki przez Internet należy:
• Zarejestrować się.
• Zalogować się do sfery użytkownika - wprowadzić swoje dane identyfikacyjne (ID) użytkownika i hasło.
• Wybrać najbardziej odpowiedni wariant z koszyka Pożyczek.
• Potwierdzić wybrane warunki Pożyczki hasłem.

6. Jakie dane potwierdzające tożsamość należy podać przy wypełnieniu formularzu rejestracyjnego w systemie www.eksprespozyczka.pl?

Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać następujące dokładne dane:
• Numer PESEL
• Imię i nazwisko
• Serię i numer dowodu osobistego
• Adres poczty elektronicznej, na który Pożyczkodawca wysyła tymczasowe hasło
• Numer telefonu komórkowego, na który mają być wysłane dane identyfikacyjne(ID) użytkownika
• Nazwa banku, w którym posiada się konto, na które ma być przekazana Pożyczka

7. W jaki sposób zarejestrować się na stronie Internetowej www.eksprespozyczka.pl?

Aby zarejestrować się na stronie Internetowej www.eksprespozyczka.pl należy:
• wypełnić formularz rejestracyjny (według punktu 7)
• potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmie ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o. w celach marketingowych na Ogólnych warunkach umowy Pożyczki
• zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ramowej Umowy umieszczonymi na Stronie Internetowej
• wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazach danych niesolidnych dłużników i na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu
• wyrazić zgodę na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dokonywania oceny zdolności kredytowej.
• kliknąć na "Kontynuować rejestrację"
• wpłacić opłatę Potwierdzającą Rejestrację z Indywidualnego Konta Bankowego podanego w formularzu rejestracyjnym na konto ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o., znajdujące się w tym samym banku. Jeżeli w ciągu 72 godzin opłata nie będzie dokonana, rejestracja zostanie usunięta.

8. Jaki należy podać tytuł wpłaty dokonując Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na stronie www.eksprespozyczka.pl?

Przelew potwierdzający Rejestrację musisz zapłacić tylko ze swojego Indywidualnego Konta Bankowego, które zostało wpisane w Formularzu Rejestracji. W innym wypadku Rejestracja nie zostanie potwierdzona!
Dokonując Przelewu Potwierdzającego Rejestrację należy podać następujące dane:
Nazwa odbiorcy - ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o.
Numer konta odbiorcy - Wybrać konto odbiorcy, znajdujące się w tym samym banku co i Wasze konto rozliczeniowe.
Adres: ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki
Kod odbiorcy - KRS 0000337492
Kwota - 0,01zł.
Tytuł przelewu - Wpisać określony tekst zawierający unikalny MD5 kod, który Klient otrzymał na stronie internetowej po poprawnym wypełnieniu Formularzu Rejestracji.

9. Kiedy i w jaki sposób otrzyma się ID użytkownika i tymczasowe hasło?

W ciągu kilku minut na podany w Formularzu Rejestracyjnym numer telefonu komórkowego wiadomością SMS wysyłamy ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, jeżeli:
• Przelew Potwierdzający Rejestrację jest uznany na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Przelew Potwierdzający Rejestrację wypełniony z tego konta, numer rachunku którego został wpisany w Formularzu Rejestracji.
• Tytuł wpłaty jest podany poprawnie.
• Opłata wykonana z Indywidualnego Konta Bankowego Klienta.

10. W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki?

Należy:
• Być zarejestrowanym;
• Wybrać odpowiednie Indywidualne warunki Pożyczki z listy podanej na stronie internetowej;
• Potwierdzić wniosek kredytowy wprowadzając hasło;
Poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki:
• wyrazić zgodę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników
• wyrazić zgodę na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dokonywania oceny zdolności kredytowej.
• wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę danych osobowych Pożyczkobiorcy w celach marketingowych
• wyrazić zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu
• Kliknąć "Złożyć wniosek".

11. Czy otrzyma się odpowiedź o udzielenie Pożyczki?

Na wskazany numer telefonu komórkowego, zostanie wysłana wiadomość SMS o udzieleniu lub nieudzieleniu Pożyczki, w zależności od tego czy są spełnione lub niespełnione warunki Pożyczkobiorcy.

12. Co powoduje opóźnienie realizacji Pożyczki, mimo iż są spełnione wymogi?

Powody opóźnienia:
• Awarie systemowe.
• Z przyczyn niezależnych od Pożyczkodawcy.

13. Kto jest klientem lojalnym?

To Klient odpowiadający warunkom statusu Pożyczkobiorcy i posiadający w historii kredytowej systemu www.eksprespozyczka.pl trzy terminowo spłacone Pożyczki.
Taki klient ma możliwość wnioskowania o pożyczkę długoterminową.

14. Jaki jest okres zwrotu Pożyczki?

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie Pożyczki z uwzględnieniem raty i terminów płatności wynikających z Umowy Pożyczki.

15. Jakie dane należy wskazać dokonując spłaty Pożyczki poprzez bankowość elektroniczną lub w filii banku?

Dokonując opłat należy podać następujące dane:
• Dane Pożyczkodawcy ustalone w punkcie 8.
• Tytuł przelewu - numer PESEL Pożyczkobiorcy

16. Kiedy Pożyczka nie zostanie uznana za spłaconą?

Pożyczka nie zostanie uznana za spłaconą gdy:
• zostaną nieprawidłowo podane dane Pożyczkodawcy.
• w tytule przelewu zostanie wpisany błędny numer PESEL Pożyczkobiorcy.

17. Czy nadpłata jest zwracana Pożyczkobiorcy?

• Pożyczkodawca ma prawo do rozliczenia nadpłaty na poczet kolejnych Pożyczek;
• Pożyczkodawca zwraca Pożyczkobiorcy nadpłatę na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.

18. Czy mogę dowiedzieć się ile złożyłem wniosków o udzielenie Pożyczki, ile jestem dłużny?

Po zalogowaniu do strefy użytkownika w punkcie Menu, "Moje Pożyczki" są zamieszczone następujące informacje:
• Bilans dnia zalogowania.
• Spis składanych wniosków o Pożyczki.
• Płatności.
• Szczegółowe sprawozdanie o wpłatach.

19. W jaki sposób dowiedzieć się o bilansie Pożyczki?

• Z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym, wysłać wiadomość SMS (Koszt SMS zgodny z taryfą operatora) z tekstem INFO na numer systemu +48 722 026648.
Odpowiedź przesyłamy wiadomością SMS, w której podany będzie dokładny bilans na dzień dzisiejszy.

20. Jak należy postąpić przy utracie danych zalogowania?

• W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym wysłać wiadomość SMS na numer +48 664 079966 z tekstem: ZGUBIL. Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS zawierającą jego ID użytkownika oraz tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji.
ID użytkownika i hasło można odzyskać korzystająć ze strony www.eksprespozyczka.pl wprowadzając swoje hasło.
• W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany numeru telefonu komórkowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule Przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy numer telefonu komórkowego, na który będzie podane ID użytkownika.
• W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule Przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz nowy adres poczty elektronicznej, na który będzie podane tymczasowe hasło.

21. W jaki sposób zabezpieczona jest treść umowy?

Zabezpieczenie umowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas podpisania dokonuje się na podstawie technologii algorytmu MD5 hash, tzn. unikalnym i nieodzownym szeregiem symboli (liter i/lub liczb), które cały tekst obracają w szereg symboli unikalnych, ściśle odpowiadających treści tekstu, przy zmianie którego widoczna jest zmiana tekstu. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji na drugim etapie rejestracji podany jest tekst warunków umowy, zakodowany kodem MD5 hash, zaś podczas rejestracji zostaje wpisany numer PESEL osoby. W taki sposób są zabezpieczone prawa obu stron, tzn. Pożyczkodawcy i Klienta. Treść umowy nie podlega zmianie, jeżeli nie dokona się zmiany kodu MD5 hash.

22. W jakich godzinach odbywa się księgowanie opłat i sprawdzanie wniosków o udzielenie Pożyczki?

Godziny pracy: Poniedziałek – piątek 8.00-17.00
Na E-maile i telefony z wnioskami o udzielenie pożyczki odpowiadamy w dni robocze w godz. 8:00-17:00.

23.Czy mogę otrzymać pożyczkę jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub w innej instytucji finansowej?

Jeżeli nie ma nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych to nie będzie przeszkód aby otrzymać pożyczkę w eksprepozyczka.pl.
Każdy wniosek o pożyczkę rozpatrujemy indywidualnie.

24.Czy istnieje możliwość wcześniejszego zwrotu pożyczki?

Zwrot pożyczki przed terminem spłaty jest możliwy.
Ile chcesz pożyczyć?
Pierwszy raz możesz pożyczyć do 700 zł
Na jaki okres?
Otrzymać pieniądzeChwila moment i zl już będą na Twoim koncie
Do
należy zwrócić
Kwota pożyczki
+ Opłata
Kwota do spłaty
RRSO %